חמסות

חנוכיות

 חמסה חמסה חמסה 

 חמסה, כף היד בעלת חמש אצבעות פרושות מעלה או מטה. הקמיע הידוע לאורך הדורות  

 להגנה ושמירה, מזל וברכה ונגד עין הרע. לעיתים במרכזה דגים, עין, מגן דוד, שם האל, שמות מלאכים או

צרוף אותיות- הסמלים המוכרים גם הם בכוחם לשמירה החמסה מקורותיה עתיקים ביותר

בתרבויות השונות והמסורת נשתמרה, נוהגים עד היום לתלות את   

 החמסה המעוטרת בפתח הבית והעסק או לענדה כתכשיט