תקנון

הסכם משתמש

1. כללי

האתר hamsa.co.il משמש כאתר תוכן וכחנות מקוונת למכירת חפצים ותכשיטים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

1.1 הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים בין החברה 'חמסה דיגיטל' בעלי האתר hamsa.co.il (להלן:"האתר", "בעלי האתר") לבין הגולש המשתמש בשירותי האתר (להלן:"הגולש") או המזמין/ רוכש דרך האתר ביחס לגלישה והשימוש בשירותי האתר

1.2 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר, מתייחס לזכר ונקבה, וכל האמור בתקנון בלשון יחיד מתייחס ליחיד ולרבים.

1.3 גלישה באתר ושימוש בשירותיו מהווה את הסכמת הלקוח לקבלת התקנון ולנהוג לפיו, על כן אם אינך מסכים לתקנון הנך מתבקש להפסיק הגלישה ולא לעשות כל שימוש בשירותי האתר

1.4 מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח

1.5 תמונות המוצרים הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. החברה תעשה ככל יכולתה את מירב המאמצים להציג תמונות מדוייקות ככל האפשר

1.6 כל מידע, תוכן, תמונות, גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו וכד, הנם בבעלות בלעדית של בעלי האתר. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך בכל הנ"ל,  אלא רק בקבלת הסכמת האתר בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים

1.7 החברה תעשה ככל יכולתה בנתינת מידע נכון ומדוייק ככל האפשר באתר אודות המוצרים ומחיריהם, עם זאת ייתכנו אי דיוקים או טעויות הנעשות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן. 

2. תהליך רכישה- הזמנה

2.1 רכישת מוצרים מתבצעת דרך האתר. לאחר קבלת הפרטים תעשה בדיקה מול חברת האשראי. אישור חברת האשראי יהווה את אישור ההזמנה. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה על הלקוח ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. במידה והגולש לא התקשר תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה רשאי האתר לבטל ההזמנה.

3. אספקה ושילוח המוצרים

3.1 האתר יספק את המוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח מסר בעת ההזמנה.

3.2 דמי המשלוח ישולמו עם התשלום על המוצר.

3.3 זמני אספקת המוצרים המצוינים  כוללים רק ימי עסקים, ימי א' עד ה' (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

3.4 במידה והמוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר הלקוח מתבקש להודיע לאתר מיידית. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין עד להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יבטל את ההזמנה ויחזיר ללקוח את כספו בכפוף להתקשרות עם חברת המשלוחים ולווידוא רישומי בקשתו באתר.

3.4 האתר אינו יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות וכד'

3.5 האתר איננו אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח לרבות איחור בביצוע האספקה.

3.6 בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לבקש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

3.7 בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, חדש, שלם ללא פגיעה, נזק, פגם  ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר, בהתאם למדיניות החלפות והחזרות המוצרים

4. החזרות וביטולים

4.1 מוצרים שנרכשו באתר לרבות מוצרים של ספקי האתר (מוזיאון ישראל, מעצבים, אומנים וכד') ניתנים להחזרה  או החלפה אך רק דרך האתר ואינם ניתנים להחזרה או החלפה ישירות לספק.

על אף האמור בסעיף קטן 1 ובמידה ובחר הגולש שלא לממש זכויותיו להשיב את המוצר תחת חוק הגנת הצרכן, יהא הגולש רשאי להשיב מוצר שנרכש במסגרת האתר (להלן: “המוצר”) בהתאם ובכפוף לתנאים הבאים:

המוצר התקבל חזרה במשרדי בעלי האתר תוך 30 ימים מיום הרכישה (או פרק זמן אחר, ככל וצוין בדף המוצר טרם או במועד השלמת הרכישה), כשהוא באריזתו המקורית, שלם, ללא פגם או בלאי ומבלי שנעשה בו שימוש (למעט מדידתו ובחינת התאמתו באופן סביר לצרכי הרוכש).

5.שירות לקוחות

שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן להפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני service@hamsa.co.il. האתר יעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו תוך 48 שעות.

 

6.כשרות להשתמש באתר

6.1 הגולש רשאי לבצע הזמנות באתר בכפוף המפורטים להלן:

1. הגולש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

2. הלקוח הינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

6.2 האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר באם:

הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין, הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנו, הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון, הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ובתקינותו

 

7. סודיות מידע

7.1  האתר מתחייב לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג' ולא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח, אלא אם הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. 

ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

8. ביטול עסקה

8.1 לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

8.2 ביטול ההזמנה יעשה מיום ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

8.3 ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות דואר האלקטרוני.

8.4 בביטול הזמנה יזוכה הלקוח זיכוי מלא. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.

8.5 ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם, חדש, ללא שימוש, פגיעה, נזק פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, מלבד מדידתן באופן סביר.

8.6  מוצרים לאחר שבוצע בהם שימוש לא ניתנים להחזרה

8.7 האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

8.8 האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:

במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו, כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה, אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי, במידה והמוצר אזל מהמלאי

ביטול העסקה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה

8.9 החברה תטפל מול חברת האשראי בביטול העסקה

 

9. תנאים נוספים

9.1 הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר אינם מועסקים ע"י האתר. כל מידע אודותם ואודות המוצרים טיבם ואיכותם המוצגים באתר נמסרו לאתר- ע"י הספקים, ואינו באחריות האתר

9.2 האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

9.3  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

10. מדיניות החלפות והחזרות

10.1 ניתן להחזיר פריט עד 14  מיום קבלתו

10.2 הפריט תתקבל רק באריזתו המקורית, שלם ללא פגם או בלאי, ושלא נעשה בו שימוש, בצירוף חשבונית.

10.3 החזרות יתבצעו באמצעות שליחות בעלות של 30 ₪ בתיאום מול שירות הלקוחות. השירות זמין בטלפון 03-5296079, שלוחה 1 או בהודעת WhatsApp 050-3343772.

10.4  עם קבלת הפריט אנו ניצור עמך קשר, באמצעות הדואר האלקטרוני או/ו הטלפון כדי לקבל ממך הנחיות לביצוע החזר כספי מלא

 

יש לכם שאלות נוספות? 

שלחו אלינו מייל ל service@hamsa.co.il ונחזור אליכם בהקדם!